sber site

Úkolem bylo učinit novou webovou stránku jednoduchou, pohodlnou a srozumitelnou pro uživatele. V počáteční etapě realizace projektu byly provedeny výzkumy zaměřené na studium aktuálních uživatelských preferencí a rovněž technologických možností využití a strukturování obnoveného obsahu stránky. Na základě výsledků těchto výzkumů a v souladu s uloženým úkolem byl vypracován konceptuální přístup dovolující v designu stránky spojit prvky řízení a navigace, jimž jsou navyklí uživatelé mobilního internetu a elektronických platebních terminálů. Tento „terminální“ princip byl rozvinut v dalších etapách realizace projektu.

Ve výsledku působí nová stránka banky Sberbank RF moderně a vysoce technologicky, pohodlně a příjemně se s ní pracuje, stala se funkčnější a zaměřenou na uživatele. Dnes stránka klientům dovoluje řešit v online režimu operativní úkoly, jako výpočet výhodnosti získání těch či oněch úvěrů, míry ziskovosti rozličných druhů vkladů a tak dále. 


САЙТ СБЕРБАНКА ОНЛ@Й

backThank you! That's all)