Vertolety Rossii - Výroční zpráva 2011

Vertolety Rossii, a.s. je jedna z vůdčích světových firem v oblasti výroby vrtulníků. Je jediným konstruktérem a výrobcem vrtulníků v Rusku. Společnost disponuje kapacitami pro projektování, výrobu, zkoušení a technickou údržbu moderních civilních i vojenských vrtulníků. Naším úkolem bylo zpracovat konceptuální design výroční zprávy společnosti, jejíž nejdůležitější poslání spočívá v plnění svých povinností, spolehlivosti a důvěře ze strany partnerů a klientů. Klíčové sdělení zprávy: Společnost Vertolety Rossii vždy plní přijaté závazky.


Motto – „my jsme slíbili – my jsme toho dosáhli“ – ilustruje pět událostních dvoustran, z nich se každá skládá ze dvou částí. První je věnována představitelům hrdinských povolání, druhá přislíbeným a splněným za hodnocené období cílům společnosti: faktům, číslům, ukazatelům.  

backThank you! That's all)