ALLMET - Název, logotyp, firemní styl, Brand Book

ALLMET je velká obchodní společnost specializující se na zásobování rozličných průmyslových odvětví Ruska vysoce kvalitními metalurgickými výrobky. Dřívější název společnosti („Promyšlennoje snabženije“ - Průmyslové zásobování) neodpovídal podobě moderní, dynamické a progresivní společnosti, nedostatečně odrážel podstatu činnosti, představoval potíž při výslovnosti zahraničními partnery. Navrhli jsme název, který vznikl přesmyčkou slabik ve slově „metall“ a dešifruje se jako „all metals“.

Ze sémantického pohledu je takovýto název více informativní, je v něm cítit globálnost, rozsáhlost, všeobjímavost. Ve fonetickém ohledu zní název více úctyhodně a ušlechtile, je pohodlný při výslovnosti.  

backThank you! That's all)